Co to jest hossa i co to jest bessa?

Hossa to długotrwały okres wzrostu kursu akcji czy towarów notowanych na giełdzie. Możemy o niej mówić wtedy, gdy wycena większości spółek na danym indeksie jest w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym. Tej nazwy używa się głównie wobec sytuacji giełdowej, choć możemy także określać dobrą koniunkturę na całym rynku mianem hossy (lub np. na rynku nieruchomości). Symbolem hossy jest byk, dlatego, gdy mamy na danej giełdzie wielomiesięczne wzrosty, jesteśmy na „rynku byka”.

Bessa to długotrwały okres spadania cen na giełdzie papierów wartościowych. Zwykle trwa ona krócej niż hossa, ponieważ spadki są szybsze i bardziej dynamiczne niż wzrosty. Symbolem bessy jest niedźwiedź, dlatego określa się ją często jako „rynek niedźwiedzia”.

2 Likes

taktyczny komentarz pod postem :slight_smile:

1 Like